Sportsbalm

Verzorging vanuit ervaring.

De producten van Sportsbalm zijn ontwikkeld door sportminnende wetenschappers in nauwe samenwerking met topsporters; betrokken specialisten die vanuit ervaring weten hoe spieren en pezen zich gedragen, en aan welke eisen goede spierverzorgingsproducten moeten voldoen.

De Sportsbalm producten zijn ontwikkeld voor iedereen die actief beweegt, op alle niveaus geldt immers dat goed verzorgde spieren absoluut noodzakelijk zijn om tot de optimale persoonlijke prestaties te komen en kunnen bijdragen aan het algemeen welzijn. Sportsbalm producten zijn samengesteld uit 100% natuurlijke grondstoffen en stimuleren de natuurlijke processen in het lichaam. Bij het voorgeschreven gebruik zijn de producten volkomen veilig voor mens en milieu.