FuelYourClub in cijfers

Aangesloten clubs : 10

Aangesloten leden : 1522

Aantal bestellingen : 43

Kortingsbedrag leden : € 1.753,28

Uitbetaald aan clubs : € 567,47

Bijgewerkt tot en met: 31-10-2020